Imatge de Llenguado Gran

Informació de la espècie

Nom de l’espècie: Llenguado Gran

Data de captura: April 17, 2019

Imatge de L’Avi Barrineta

Informació de la barca

Nom de la barca: “L’Avi Barrineta”

Matrícula: BA-1-1-03

Mètode de pesca: Tresmall