Imatge de Lluç Gran

Informació de la espècie

Nom de l’espècie: Lluç Gran

Data de captura: March 15, 2019

Imatge de Fonticheli

Informació de la barca

Nom de la barca: “Fonticheli”

Matrícula: 3BA-1-2-97

Mètode de pesca: Tresmall