Activitat Pesquera 2016

Acabat l’any, fem un breu seguiment de la pesca durant l’any 2016, tant com vendes, com tipus d’espècie pescades. En el següent document podrem veure l’evolució de la pesca des de l’any 1996 fins 2016. També inclou les estadístiques de...

Tasta el Garraf a l’escola

El Consell Comarcal del Garraf porta a terme el programa “Productes del Mar i la Terra del Garraf” amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest programa té la finalitat d’enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris i de qualitat de la nostra comarca...

Lliurament de premis restaurants

La Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú a fet el lliurament de plaques acreditatives als restaurants que adquereixen peix a la llotja. Amb aquesta iniciativa es pretén acreditar als restaurants amb un símbol distintiu de qualitat i de certificació de que el...