Acabat l’any, fem un breu seguiment de la pesca durant l’any 2016, tant com vendes, com tipus d’espècie pescades.

En el següent document podrem veure l’evolució de la pesca des de l’any 1996 fins 2016. També inclou les estadístiques de les espècies pescades i de captures per tipus de pesca.

Estadistiques 2016