El palangre és un art de pesca format per una gran corda o “mare” de la qual pengen els hams. Poden tenir fins a 60 km de llargada amb un màxim de 10 mil hams en el cas del palangre de superfície o de fins a 7 km amb un màxim de 3.000 hams en el cas del de fons.

Aquest art permet agafar peixos blaus migratoris, com bonítols i tonyines, per la superfície; o sedentaris sobre el fons, com penegals, molles i congres. En ambdós casos es necessita escar els hams amb altres peixos que cal comprar. Per al palangre de fons, els pescadors coneixen caladors, Ilocs rics de pesca.

Les palangreres són barques de pesca de petites dimensions, moltes no tenen pont de comandament, els estris de navegació són escassos. Es fàcil d’observar a coberta de les palangreres una mena de cistells de vímet o plàstic, són  les cofes i serveixen per a guardar els palangres.

La feina dels palangrers és feixuga: han d’escar tots els hams abans de calar. A l’hora de llevar s’ajuden en el millor dels casos d’una màquina de xorrar, un cop a coberta han de treure els hams dels peixos i enllestir el palangre per a la propera jornada. La duresa de la feina i la competència de les altres pesqueres, sobretot l’art de bou, han fet disminuir considerablement la flota d´aquest tipus de pesca. De totes maneres, la bona qualitat del peix de palangre i el fet que els bous no puguin arrossegar el seu art sobre els fons rocosos han fet mantenir aquest ormeig fins als nostres dies.