En el marc de la jornada ‘Reptes de Futur de la Pesca d’Arrossegament a Catalunya’ celebrada el passat dissabte 20 d’octubre 2018, a la seu del DARP (Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca) a Barcelona, es va presentar el Pla d’acció de la pesca d’arrossegament del litoral català, amb la finalitat de posar en valor la pesca catalana i preparar un pla estratègic de cara a la nova normativa europea per al 2020.

A la segona part de la jornada es van fer Presentacions de Bones Pràctiques dutes a terme per les Confraries de Pescadors de Llançà, el Port de la Selva, Roses, Palamós, Blanes, Vilanova i la Geltrú i les Cases d’Alcanar, com a representació de tot el litoral català.

La Confraria de Vilanova i la Geltrú, de la ma de QUABU Solutions, va presentar la SOLUCIÓ DE SEGUIMENT I TRAÇABILITAT DEL PEIX.
Es tracta d’incorporar una etiqueta al peix que garantitza la seva procedència i qualitat des del moment de la captura fins que arriba a la nostra cuina. La informació del peix es guarda en cua Blockchain, que la vincula a una base de dades immutable. Aquesta té validesa legal en cas de dubte de la procedència de la peça.

Altres exemples que ja están en funcionament, per part d’altres Confraries son:

  • Confraria del peix de Blanes: zones de veda permanents per a la recuperació d’algunes espècies.
  • Confraria del peix de Palamós: implantació de sistemes menys agressius amb l’ecosistema (portes voladores).
  • Federació de Girona: caladors compartits: sistema de gestió per a compartir caladors entre vàries confraries.
  • Confraria del peix de les Cases d’Alcanar: mancomunar serveis entre confraries per abaratir costos.