Malgrat l’establiment de la veda de pesca per arrossegament a Catalunya fins al mes de març declarada pel DARP,
els xarxaires, palangres i marisqueig segueixen treballant cada dia, per tal que cada tarda hi hagi peix a la Llotja de Vilanova.