Termes i condicions

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (d’ara endavant LSSIYCE), CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ manifesta que el domini www.llotjavilanova.com és propietat de CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, amb CIF G59442350, i domicili a Port s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines.

Amb els límits establerts per la llei, CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen a la citada entitat, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li fem saber que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer denominat “Màrqueting” responsabilitat de la mercantil CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, CIF: G59442350. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a tercers.

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades, pot adreçar-se a: CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, o bé, enviar un correu electrònic a XXX@XXXXXX.com.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. Els drets de Propietat Intel·lectual i els drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperenllaços”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que expressament es especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ l’ús que L’USUARI pugui dur a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense el previ consentiment per escrit de CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en què el programari és gravat. CONFRARIA

DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el programari. Si l’usuari transmet el programari d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà diseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Llei espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quants assumptes es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fòrum que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pugui correspondre-li.

POLÍTICA DE COOKIES

Avís de cookies

1a capa

Per tal d’obtenir informació de la web utilitzem cookies de tercers persistents per recollir informació de la navegació dels usuaris. Més informació aquí. Accepto

Us informem que per a un correcte funcionament de la web http://www.llotjavilanova.com, el sistema de navegació utilitza alguns dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més personalitzat als usuaris de la web.

Les “Cookies” són petits fitxers de text que el navegador guarda quan es navega per pàgines web i aplicacions. Es pot obtenir la informació de l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se a la pàgina web, l’adreça URL de la pàgina web sol·licitada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari. Aquesta informació només es recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar l’anàlisi de la pàgina web.

CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ com a responsable d’aquesta web utilitza “cookies” de tercers, i concretament de Google Analytics; que és un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir informes sobre l’activitat de l’aplicació; guardant la informació emmagatzemada en servidors dels Estats Units.

En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal- en aquest cas només la IP d’accés; us informem que aquestes seran tractades i incorporades en el fitxer “Marketing” responsabilitat de CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

La finalitat d’aquest fitxer és la gestió i control de les xarxes socials que es disposen així com dels usuaris que interactuen a la web i la informació que s’obté.

Aquestes dades seran transmeses per les empreses gestores de les cookies i seran conservades d’acord amb els paràmetres estipulats per aquestes empreses.

D’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, si desitja exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades es pot dirigir en: Zona Servei del Port s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o bé, enviar un correu electrònic a info@llotjavilanova.com.

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

S’informa a l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposin, i per tant ho faran totalment de forma anonimitzada.

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

DESACTIVACIÓ I BLOQUEIG DE LES COOKIES

En qualsevol cas, l’usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ pugui ser responsable que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.

En els següents enllaços, podrà trobar instruccions que l’ajudaran a configurar els ajustos dels principals navegadors més utilitzats.

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Si desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabilitar-les segons el seu sistema de navegació, pot consultar els següents enllaços: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, i havent informat CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ de l’ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades, implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per part de Google en la forma prevista en aquest avís i per a les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ a través dels seus mitjans d’atenció al públic o bé comunicar-se amb nosaltres a través de: info@llotjavilanova.com