Soltes

Soltes

← Palangre de fons Curricà → Les soltes, juntament amb el tresmall o armallada i el bolero, són arts de fons, que estan formats per xarxes rectangulars que es deixen fondejades al mar perquè s’hi enredin els peixos. Són xarxes d’emmallament, i com el...
Palangre de fons

Palangre de fons

← Bou Soltes → El palangre de fons té un impacte molt menys agressiu per al fons marí que d’altres arts de pesca de fons, com ara les xarxes d’arrossegament de fons.Destinat a capturar espècies bentòniques i demersals, que passen la major part de...