CARACTERÍSTIQUES

Peix de cos alt, amb el dors arquejat i front fortament oblic. Dents molt desenvolupades. De tonalitats argentades, presenta una banda daurada que li va d’un ull a l’altre, i una taca negra en la vorera superior de l’opercle. Viu en fons de sorra, entre algues o en fons rocosos, a uns 30 mts. de fondària. Una part de la seva vida són mascles i una altra femelles.

MÈTODE DE PESCA I TEMPORADA DE PESCA

Arrossegament, tresmall, nanses i ham.

  • Gener, Febrer, Març, Abril
  • Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre
  • Octubre, Novembre, Desembre