CARACTERÍSTIQUES

Peix molt característic per la seva mandíbula superior, molt llarga i aplanada en forma d’espasa, que arriba a fer un terç de la longitud del cos. Els adults presenten el dors gris plom o gris negrós, que s’aclareix cap els costats. Es un peix solitari, i excel·lent nedador, possiblement és el més ràpid de tos els peixos que viuen a les nostres aigües.

MÈTODE DE PESCA I TEMPORADA DE PESCA

Es pesca amb el palangre de superfície.

  • Gener, Febrer, Març
  • Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost
  • Setembre, Octubre, Novembre, Desembre