Glòria Garcia Prieto

Nom d’espècies: Glòria Garcia Prieto Nom científic: Segona tinenta d’Alcaldia. Regidora d’Educació, Ocupació, Seguretat i Recursos Humans Data de captura: Maig 2011 – Maig 2019 La Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú en nom dels seus...