Nom d’espècies: Joan Giribet de Sebastián

Nom científic: Regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat

Data de captura: Maig 2011 – Maig 2019

La Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú en nom dels seus confrares i en agraïment per aquests anys d’esforç i dedicació a Joan Giribet per la bona entesa, cordialitat i professionalitat.

Atentament

Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú