Maire | Bacaladilla | Blue whiting | Micromesistius poutassou

Maire | Bacaladilla | Blue whiting | Micromesistius poutassou

La maire és un dels peixos blancs de gust més exquisit, i a més és un aliment ric en nutrients: magnesi, zenc i vitamines del grup B. Amb una mida petita i una carn tova, és una espècie relativament poc apreciada; malgrat això, la seva pesquera és considerada...