El llobarro

El llobarro

Llobarro | Lubina | European seabass | Dicentrarchus labrax El llobarro és un dels peixos blancs més magres, amb un elevat contingut en proteïnes d’alt valor biològic, vitamines i minerals. Pot medir entre 20 i 55 cm, eventualment fins a 100 cm, i pot pesar...
El llenguado

El llenguado

Llenguado | Lenguado | Common sole | Solea vulgaris El llenguado habita en fons coberts de sorra o fang, deixant al descobert només els ulls. Viuen a mitja profunditat, sobre els 100 metres, i en temperatures temperades. Pot medir entre 15 i 50 cm, eventualment fins a...
El rap

El rap

Rap | Rape | Angler | Lophius piscatorius Linnaeus El rap, el rap blanc, el buldroi o la granota de mar, anomenat així per la seva aparença. Pot medir entre 20 i 100cm, però pot arribar fins als 2 metres de llarg. La talla mínima legal de captura és de 30cm. És un...
La sardina, el peix blau més conegut

La sardina, el peix blau més conegut

Sardina | European pilchard | Sardina pilchardus Amb una talla entre 11 i 25 cm, la sardina és el peix blau més popular a tot el país. Es recomana consumir-la durant els mesos en què té un grau de greix més elevat, ja que així és més saborosa. La millor temporada és...

Pop | Pulpo| Octopus | Octopus vulgaris

CARACTERÍSTIQUES Mol·lusc cefalòpode que té 8 braços o tentacles i que fa entre 40 i 60 cm, tot i que hi a exemplars més grans. És de color grisós o marronós, però canvia de color per passar desapercebut sobre el fons marí. Viu en fons rocosos que tinguin forats,...
El peix espasa de Vilanova i la Geltrú

El peix espasa de Vilanova i la Geltrú

Peix espasa | Pez espada | Swordfish | Xiphias gladius Peix teleosti de l’ordre dels perciformes, de la família dels xífids, que arriba fins als 4 m de longitud total. La seva característica principal és la prolongació del maxil·lar i del premaxil·lar de la mandíbula...